FSI power-tech ApS

Når optimering af dine manualer skaber store besparelser

FØLG OS PÅ LINKEDIN

I denne korte Case Story får du besvaret spørgsmålene:

• Hvorfor det er smart at optimere processen for teknisk dokumentation og oversættelse, hvis man har mange manualer, som minder om hinanden?
• Hvordan FSI opnåede store besparelser på oversættelser?
• Hvordan single sourcing kan understøtte processen for teknisk dokumentation og oversættelse?

Hvad betyder single sourcing?

Single sourcing betyder helt konkret, at du kun behøver skrive en tekst én gang, og derefter kan hele eller dele af teksten genbruges i andre kontekster. Derudover kan indholdet nemt publiceres i forskellige formater, såsom PDF og HTML.

NÅR OPTIMERING AF DINE MANUALER SKABER STORE BESPARELSER

FSI power-tech ApS har 25 forskellige produktmanualer, som oversættes til mere end 20 sprog. En af de store udfordringer var de løbende opdateringer på grund af små ændringer i indholdet. Dette betød meget manuelt arbejde med at tilpasse manualerne og få dem oversat på ny. FSI havde derfor et behov for at få optimeret processen for udarbejdelse af manualer og oversættelse.

Samarbejde og single sourcing

Et tæt samarbejde mellem FSI, World Translation og en specialist i single sourcing betød, at vi kunne udarbejde en effektiv proces for FSI’s manualer og efterfølgende
oversættelse. Vi sikrede dermed, at FSI’s manualer ikke bare var tilpasset efter den rette struktur, men også at indholdet var optimeret og klar til at blive oversat. Dette forløb sker oftest først, efter at den tekniske dokumentation er udarbejdet og sendt til oversættelse. Med et godt forarbejde fik FSI det absolut bedste slutprodukt og en langt mere effektiv proces for fremtiden, da manualerne nu kan sendes hurtigt afsted til oversættelse. Sammen fandt vi frem til, at single sourcing var den bedste løsning for FSI. Single sourcing gør det nemt at ændre i mange manualer på én gang, da man kun har én forekomst af kildeteksten. Ved en opdatering skal man kun skrive den nye tekst én gang for at samtlige 25 manualer automatisk tilpasses. Igennem denne struktur øges kvaliteten af teksten i manualerne, da terminologi, sprogbrug og indhold ensrettes på tværs af manualerne, lige meget hvilket sprog manualerne oversættes til.

Der er store besparelser at hente

Løsningen gjorde, at FSI’s manualer kun skulle oversættes én gang til hvert målsprog, og herefter bliver teksten genbrugt i fremtidige oversættelser. Dette skyldes, at vi
opbygger en translation memory, hvor vi gemmer FSI’s tidligere oversættelser. Vi kan dermed genbruge dem gang på gang, så FSI’s fremtidige udgifter til oversættelser bliver
væsentligt mindre. Samtidig bliver oversættelsestiden betydelig kortere, da hele manualen ikke skal oversættes fra bunden.

”Godt og effektivt samarbejde med et kompetent team hos World translation og vores single sourcingsamarbejdspartner sikrer, at vi kan bestille og levere betjeningsvejledninger i nye sprogvarianter i takt med behovet, og alt sammen sker hurtigt til en fair pris. Effektiviteten af samarbejdet har allerede medført meget synlige besparelser på omkostninger til udvikling og især ved opdatering af det tekniske materiale.”

Klaus Holgersen, FSI power-tech