Terminologistyring

Få styr på terminologien og styrk din virksomheds kommunikation

Ville du kalde det for et kaffekrus eller et porcelænskrus? Ville du sige et påkørselsværn eller en hjørnebeskytter? Hvad disse eksempler viser er, at der findes rigtig mange begreber og termer, som kan bruges om de samme ting. Ved at bruge ordet kaffekrus fokuserer man på funktionen af koppen, hvorimod når man bruger porcelænskrus, fokuserer man på materialet. Hvis I ikke er helt enige om, hvilke termer og begreber I bruger i  jeres virksomhed, kan det resultere i, at I bruger helt forskellige termer i jeres tekstmateriale.

Forfatter: Laura Jürgensen, Sales and Marketing Coordinator

HVAD ER TERMINOLOGISTYRING?

For at sikre, at begreber og termer bruges og oversættes ens hver gang, bruges terminologistyring. Ved at definere og styre terminologien sikres der konsistens i aktuelle og fremtidige tekster og oversættelser. Terminologistyring er en stor hjælp for både dem, som skriver teksterne, men også oversætterne, da de har bestemte termer, de kan gå ud fra, mens de arbejder.

Hvorfor er terminologistyring vigtigt?

Hvis du som virksomhed ikke danner dig et overblik over din terminologi og får sat struktur på brugen af den, kan det føre til inkonsistente tekster og oversættelser. Mangel på terminologistyring fører til tvetydige tekster og uvished hos dine kunder, da der bruges så mange forskellige begreber til at beskrive det samme. Terminologistyring hjælper dig og din virksomhed med at ensrette jeres terminologi, så der ikke hersker nogen tvivl om, hvilke termer I ønsker at bruge om bestemte begreber.

I forhold til de oversættelser, du får lavet, er terminologistyring også enormt vigtigt. Oversættere arbejder ofte med et meget specialiseret sprog inden for en bestemt branche. Derfor kan en allerede defineret terminologi være en stor hjælp for oversætterne, da det sikrer, at de kun bruger de specifikke termer, I ønsker.

Fordele ved terminologistyring

Der er mange fordele for dig og din virksomhed ved at gøre brug af terminologistyring.
Her er nogle af de vigtigste fordele:

Du har en konsistent virksomhedskommunikation og skaber dermed højere kundetilfredshed.
Ved hjælp af terminologistyring sparer du penge ved at øge konsistensen i udgangsteksten samt i oversættelsen.
Terminologistyring forenkler kvalitetssikringen af udgangsteksten og oversættelsen.
Terminologi kan hjælpe dig med at spare tid på afklaring af spørgsmål.
En ensrettet terminologi er med til at styrke din virksomhedsidentitet.
Med terminologistyring er det nemmere at opretholde en høj kvalitet, hvor opgaver videregives, da terminologien allerede er defineret.
En ensrettet terminologi gør det nemmere at udveksle informationer og viden internt i organisationen samt på tværs af landegrænser.
Terminologistyring er med til at afklare tvetydighed og undgå misforståelser både internt såvel som hos kunder.
En entydig terminologi gør det nemmere for medarbejdere at tilegne sig specifik viden, og det skaber en fælles forståelse i organisationen.
Terminologistyring understøtter og er med til at fremme standardisering af sprogbrug og definitioner.

Hvordan fungerer det at få lavet et terminologiprojekt?

I store træk kan et terminologiprojekt deles op i tre trin. Vores erfaring er, at jo mere du og din virksomhed selv bidrager med i disse tre trin, jo bedre et resultat kommer der ud af terminologiprojektet. Det er nemlig jer, der sidder med ekspertviden og derfor kan verificere oversætternes forslag og hjælpe med at lave definitioner af begreberne.

Trin 1: Hvilke teksttyper og afdelinger skal inkluderes i processen?

Det ville være mest fordelagtigt, hvis processen kunne involvere alle teksttyper og alle afdelinger. Dette kan dog være et omfattende projekt. Derfor kan det være, at det er nemmere at starte med enkelte afdelinger og enkelte teksttyper, såsom tekniske manualer. Ulempen ved dette er, at det ikke er sikkert, at de andre afdelinger vil være enige i den valgte terminologi. Hvis alle afdelinger er med fra starten, kan alle have input til, hvad de mener, terminologien burde være. Forskellige teksttyper kan godt have hver deres definerede terminologi. Det er ikke sikkert, at man ønsker at bruge de samme termer i markedsføringen, som man bruger i en teknisk manual. Her opretter man bare en termbase for de forskellige teksttyper.

Trin 2: Udvælgelse af fagtermer og begreber

Herefter skal de termer og begreber, I ønsker at bruge, defineres. Ligeledes kan I også udvælge, hvilke synonymer der ikke må bruges. Som udgangspunkt laver vi en ‘rå’ termliste, som vi trækker ud af jeres eksisterende tekstmateriale. Herefter skal I bare tage stilling til, om det er disse termer, I ønsker at gøre brug af fremadrettet, eller om I ønsker nogle andre termer. Vi tilpasser termlisten med jeres eventuelle ændringer.

Trin 3: Oversættelse og godkendelse af termer

Når alle fagbegreber og termer er defineret, oversættes termerne til de ønskede målsprog. Herefter gennemgås de oversatte termer, og I vurderer, om I er enige i oversættelserne. Vi opdaterer terminologien i databasen og i de oversatte filer. Både de definerede termer på udgangssproget samt deres oversættelser gemmes i en termbase og vil blive brugt af oversætterne, når de oversætter tekster for jer.

Efter terminologiprojektet er afsluttet, er det vigtigt at sørge for, at alle parter bruger den definerede terminologi, både på udgangssproget, men også på målsprogene. For oversætterne er dette relativt nemt. Ved at bruge et CAT-tool får oversætterne at vide, når der er et term på udgangssproget, som har et prædefineret term på målsproget. Derved bruger oversætterne altid de rigtige termer.

HVAD ER EN TERMBASE?

En termbase er en database, hvor man systematisk kan håndtere termer og begreber på både udgangs- og målsprog. Ved at knytte en termbase til dine oversættelser sikrer du mere konsistente og præcise oversættelser, som er tilpasset til, hvordan din virksomhed kommunikerer.

Overvejer du, om din virksomhed har brug for et terminologiprojekt?

Udfyld kontaktformularen, og så kontakter vi dig til en helt uforpligtende samtale om, hvordan terminologistyring kan gavne din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe med processen.