Tips til din reviewproces

Der kan være mange gode grunde til, at jeres virksomhed ønsker at gennemlæse jeres oversættelser, inden de offentliggøres eller trykkes. På denne side får I vores bedste tips til at få mest muligt ud af jeres reviewproces.

1. Valg af intern reviewer

Gennemlæsning af oversættelser kunne måske virke som en oplagt opgave for en studentermedhjælper eller en ny medarbejder, som en slags mulighed for at komme ind i jeres produkter, jeres tone og jeres terminologi. Men faktisk er det netop i reviewprocessen, I har mulighed for at fange de helt små detaljer, som skal justeres for at passe 100 % til jeres behov. Vi anbefaler derfor, at I vælger en intern reviewer, som kender jeres virksomhed godt. Jo bedre jeres reviewer kender jeres produkter og ydelser, arbejdsgange, tone of voice og terminologi, jo bedre tekstjusteringer kan han/hun lave.

2. Sæt tid af til opgaven

En professionel gennemlæsning af en oversættelse tager tid, kort og godt. Revieweren kan ikke nøjes med at skimme oversættelsen. Han/hun skal derimod læse den nøje og forholde sig kritisk til hver enkelt sætning, med jeres stilistiske præferencer og terminologi for øje. Derfor er det vigtigt, at den medarbejder, I vælger som intern reviewer, har mulighed for at sætte tid af til opgaven.
Tid er i øvrigt en relevant faktor i hele oversættelsesprocessen. Hvordan det? Det uddyber vi her.

3. Konsistente rettelser skaber bedre resultater nu og her, og i fremtiden

Når I ændrer i en oversættelse, så husk at gøre det konsistent igennem hele teksten. Det giver et mere helstøbt og professionelt indtryk af teksten, hvis skrive- og stavemåder samt terminologi forbliver ensartet i hele teksten. Og i fremtidige tekster, ikke mindst. Jeres rettelser implementerer vi nemlig i jeres specifikke translation memory (TM), som er en database med alle de oversættelser, I har fået lavet hos os. Vi benytter altid så meget som muligt fra TM’en i de næste opgaver. For at sikre ensartede tekster nu og her samt over tid er det altså vigtigt, at ændringer i de enkelte tekster er så konsistente som muligt.

4. Brug World Translations reviewportal

Det kan godt lyde ret omfattende og tidskrævende, ikke? Bare rolig, hos World Translation har vi udviklet en browserbaseret portal specielt til formålet, som gør reviewprocessen så enkel og strømlinet som muligt. Reviewportalen er yderst brugervenlig og indeholder alle de funktioner, jeres reviewer har brug for. Portalen er desuden integreret med vores oversættelsesværktøj, og jeres rettelser bliver automatisk overført til oversættelsen og gemt i jeres translation memory.

Nogle af reviewportalens mange fordele er:

  • Den håndterer alle filformater, som kan gemmes som PDF.
  • Revieweren modtager automatisk en mail, når opgaven er klar til gennemlæsning.
  • Der er mulighed for at tilkoble terminologi, se historikken over ændringer, og tilføje kommentarer til oversættelsen.
  • Der er mulighed for gennemlæsning i layout ved hjælp af visual review-funktionen.

Vil du vide mere om World Translations reviewportal? Læs mere her.

FOLLOW US ON LINKEDIN