LANGUAGE PORTAL – ÉN SAMLET PLATFORM TIL DINE SPROGBEHOV

Hos World Translation hjælper vi dig med dine sprogbehov. Vores dygtige hold af eksperter står til rådighed. Men nu får du muligheden for selv at arbejde med professionel sprogteknologi.

Den mulighed kalder vi: Language Portal

Her på siden bliver du klogere på, hvad Language Portal indeholder, og hvordan Language Portals forskellige løsninger kan være relevante for dig og dine kolleger.


Vores Language Portal står på fire ben, så at sige – den indeholder fire forskellige løsninger. Du kan få adgang til alle fire, hvis det passer til dine behov, eller du kan nøjes med en enkelt eller et par stykker. Det afhænger af din situation og dine ønsker til din egen-inddragelse i oversættelsesprocessen.

Language Portals 4 løsninger

1. Translation-løsning

Language Portals Translation-funktion er relevant for dig, der klarer nogle af eller alle dine oversættelser selv, og som gerne vil systematisere dem.

Løsningen giver dig mulighed for at arbejde i et CAT-tool designet til oversættelse. Du kan arbejde med TM’er, hvor dine oversættelser lagres, så du kan trække på dem i fremtidige opgaver. Det sikrer dig ensartethed over tid, fordi du hele tiden slår op i din egen database. Og det gør dit arbejde mere effektivt, da du kan samarbejde med dine kolleger samt genbruge indhold fra tidligere uden at skulle starte forfra hver gang.

Læs mere om Translation-løsningen her.

2. Review-løsning

I Language Portals Review-funktion får du mulighed for at læse de oversættelser igennem, som vores oversættere laver for dig. Denne løsning er for dig, der ikke har ressourcerne og/eller tiden til at klare oversættelser selv, men dog har sprogkundskaberne til at læse korrektur på oversættelserne.

Og dig der samtidig gerne vil inddrages aktivt i processen og have mulighed for at lave justeringer, ændringer eller komme med kommentarer til den oversatte tekst, inden den leveres endeligt til dig.

Læs mere om Review-løsningen her.

3. Machine Translation-løsning

Language Portals løsning til maskinoversættelse, InstantTranslate, er for dig, der nogle gange har brug for at oversætte en tekst, kort eller lang, ultrahurtigt og uden de helt skrappe kvalitetskrav. Det kan f.eks. være et svar i en mailtråd eller en fil, du “bare” skal kunne forstå indholdet af nu og her.

Løsningen er samtidig til dig, der ikke ønsker at bruge diverse offentligt tilgængelige maskinoversættelsesløsninger, der håndterer dine tekster usikkert. F.eks. fordi indholdet i dine tekster er fortroligt eller følsomt.

Det unikke ved denne løsning er, at den samtidig er koblet sammen med dine TM’er og terminologidatabaser, så det indhold, der allerede tidligere er blevet oversat, ikke køres igennem maskinen, men genbruges fra tidligere oversættelser.

Læs mere om Machine Translation-løsningen her.

4. Terminology-løsning

Language Portals Terminology-løsning giver dig og dine kolleger direkte adgang til jeres virksomheds terminologidatabase. Dermed får I adgang til at kunne slå op i jeres egne termer og begreber, lige meget hvor I er.

Et praktisk eksempel:

Du er i dialog med en kollega på jeres lokation i Spanien. I fører måske samtalen på engelsk, men du skal være helt sikker på, at I taler om nøjagtigt den samme komponent.

Med adgang til Language Portals Terminology-løsning kan du hurtigt slå nøjagtigt den term op i jeres virksomheds terminologidatabase og finde den korrekte spanske oversættelse.

Læs mere om Terminology-løsningen her.

Scenarier

Er du i tvivl om, hvilken løsning eller hvilke løsninger der er relevante for dig?

Læs 4 forskellige scenarier her:

#1 MACHINE TRANSLATION


Din virksomhed har ikke interne ressourcer til at lave oversættelser selv. I har dog jævnligt brug for én eller flere af nedenstående ting:


En “nu-og-her”-oversættelse, som ikke nødvendigvis skal stå knivskarpt,
men som så vidt muligt skal matche jeres øvrige indhold
(du har adgang til virksomhedens TM).

En oversættelse af en meget stor tekstmængde på kort tid,
som kun skal bruges til forståelse.

En oversættelse af materiale til intern viderebearbejdning,
hvori I ønsker så meget genbrug som muligt fra jeres “gamle” tekster.


Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående situationer, så kan du klare dig med adgang til Language Portals Machine Translation-løsning (InstantTranslate). Her kan du foretage en maskinoversættelse af enkelte ord, sætninger eller hele dokumenter og få resultatet med det samme.Løsningen er ikke ulig at køre din tekst igennem Google Translate eller lignende åbne maskinoversættelsesløsninger. Du får dog nogle betydelige fordele med InstantTranslate:


Din oversættelse køres igennem et sikkert system,
og du skal ikke frygte, at den lander “et eller andet sted ude på internettet”.

Du kan trække på dine egne TM’er og på den måde genbruge
så meget som muligt fra din tidligere oversættelser.
Det sikrer dig ensartethed på tværs af tekster.


Har din virksomhed en meget specifik fagterminologi, som I har systematiseret i en terminologidatabase hos os, kan du kombinere adgangen til InstantTranslate med adgang til termbasen.

#2 REVIEW


Professionel og fejlfri kommunikation på alle markeder, hver gang, er alfa og omega for din virksomhed. I prioriterer at få lavet professionelle oversættelser og har et ønske om og kompetencerne til at læse korrektur på oversættelserne, inden de bliver frigivet endeligt. På den måde sikrer I, at oversættelserne matcher jeres tone of voice og fagterminologi.

Med adgang til Language Portals Review-løsning kan du:


Se kildeteksten og oversættelsen side om side
for det bedste sammenligningsgrundlag.

Rette direkte i oversættelsen.

Se den oversatte tekst i det færdige layout.

Se dine justeringer i layoutet real time.

Se match-raten med din TM for hvert enkelt segment.

#3 TRANSLATION + MACHINE TRANSLATION


Du sidder i en virksomhed med meget gode interne sprogkompetencer, og I har ressourcerne til at klare mange eller nogle oversættelser selv, mens I eventuelt sender nogle projekttyper eller specifikke sprog til World Translation. I har brug for at få jeres egne arbejdsgange med oversættelse systematiseret og effektiviseret på denne front.

Til det formål har I stor fordel af at bruge Language Portals Translation-løsning. Dette er et professionelt oversættelsesværktøj. Ved at bruge det kan I arbejde lige så effektivt med oversættelser som vores professionelle oversættere. Derudover kan I trække på jeres TM’er, sådan at I har muligheden for at genbruge alt indhold fra tidligere oversættelser – både dem, I selv har lavet i værktøjet, og dem, vores oversættere har klaret.

Derudover har I også nogle gange brug for, at det går hurtigt. Hurtigere end jeres egne sprogfolk kan følge med til. Her kommer Language Portals Machine Translation-løsning ind i billedet. Med adgang til InstantTranslate kan I lave maskinoversættelse af hele tekster, passager eller enkelte ord i et sikkert system. I kan tilmed trække på jeres TM’er og termbaser.

InstantTranslate giver jer det bedste udgangspunkt for at få maskinoversatte tekster, der er så gode, som de overhovedet kan blive.

#4 HELE PAKKEN


Du sidder i en stor global virksomhed, hvor I begår jer på mange sprog og mange markeder. I har sprogkyndige medarbejdere in-house, som laver oversættelser – enten til alle jeres sprog eller til udvalgte sprog. I visse situationer har I også brug for maskinoversættelse: Når det skal gå hurtigt, eller når I “bare” skal kunne forstå indholdet. I har også en omfattende og detaljeret fagterminologi, som skal anvendes af alle i virksomheden.

Den samlede volumen af tekster til oversættelse overskrider måske, hvad jeres interne sprogressourcer kan nå. Derfor kan I have brug for at sende nogle oversættelsesprojekter ud af huset. F.eks. nogle bestemte projekttyper eller oversættelse til nogle “mindre” sprog i jeres regi, hvor I ikke har de fornødne interne kompetencer.

I sådan et tilfælde er det relevant for din virksomhed at have adgang til alle fire løsninger i Language Portal:


Translation: jeres eget CAT-Tool til at systematisere alle oversættelser, I laver in-house.

Review: værktøjet til at læse korrektur på jeres oversatte tekster – enten de interne eller dem, I har fået lavet af World Translations professionelle oversættere.

Machine Translation: en sikker løsning til maskinoversættelse.

Terminology: styring af jeres definerede terminologi.


Med adgang til alle fire funktioner sikrer I jer det bedste udgangspunkt for en strømlinet, effektiv og professionel proces i jeres samlede volumen af in-house oversættelse og sprogrelaterede opgaver.

Samtidig sikrer I jer, at jeres egne oversættelser flyder automatisk sammen med de opgaver, I sender til jeres sprogpartner. Hele processen bliver simpelthen ikke mere strømlinet end dette!

Gå direkte til Language Portals login

Er du stadig lidt i tvivl?

Intet problem! Kontakt vores eksperter og lad os guide dig i din situation.

Peter Davidsen

Head of Sales and Marketing

Mail: peter.davidsen@worldtranslation.com

Tlf.: 86 20 48 08

New call-to-action

New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action

New call-to-action