Kundespecifik terminologistyring sikrer ensartethed i oversættelsen

Konsekvent brug af virksomhedens fagbegreber via terminologistyring

Det er vigtigt for oversættelser, at begreber og termer oversættes ens hver gang. Det medfører konsistens i den aktuelle tekst og i fremtidige oversættelser. Terminologistyring er med til at sikre dette. Ved terminologistyring strukturerer og samler vi din virksomheds specifikke terminologi i tæt samarbejde med dig, så vi kan opbygge en termbase.

World Translations sprogeksperter opretter en termbase for de sprog, der skal oversættes til. Denne termbase er kundespecifik og fortrolig og bliver dermed kun brugt på dine oversættelser. Igennem terminologistyring identificerer vi blandt andet dine virksomheds- og branchespecifikke fagbegreber, akronymer, forkortelser eller forbudte termer og definerer samtidig regler for, hvordan disse skal anvendes i oversættelsesprocessen. Du kan derudover have flere forskellige termbaser, for eksempel én til dine marketingtekster og én til dine tekniske tekster, hvis du ønsker det. Termbaserne er din ejendom.

Hvorfor er terminologistyring vigtig?

Konsekvent brug af virksomhedens terminologi i forbindelse med oversættelse sørger for:

  • at du sparer tid ved at effektivisere processen
  • at du afklarer tvetydighed og undgår misforståelser
  • at du forenkler kvalitetssikringen af udgangsteksten og oversættelsen
  • at du har en konsistent virksomhedskommunikation og dermed skaber højere kundetilfredshed
  • at du sparer penge ved at øge konsistensen i udgangsteksten samt i oversættelsen
  • at du kan genbruge tekst og dermed reducere omkostninger
  • at du sparer tid på afklaring af spørgsmål
  • at du har en stærk virksomhedsidentitet.

Software til professionel terminologistyring

Terminologistyringsprocessen er ikke afsluttet, når termbasen er opbygget. Vi bruger den nyeste terminologistyringssoftware til administration og til løbende opdatering af termbasen. Softwaren er tilkoblet de oversættelsesværktøjer, som vi bruger, så vores oversættere og projektledere kan arbejde direkte med oplysningerne, når de henholdsvis oversætter eller kvalitetssikrer en opgave. Vi arbejder for eksempel med SDL MultiTerm, crossTerm og TermStar NXT for at sikre, at dine oversættelser er konsistente.

SDL MultiTerm Online giver dig endda mulighed for at få adgang til din termbase online, så du selv kan administrere og opbygge din terminologi. Samtidig kan dine kolleger bruge MultiTerm Online som opslagsværk for at afklare terminologispørgsmål.

Udover en termbase anvender vi også en oversættelseshukommelse (translation memory), når vi oversætter for dig. En translation memory er kundespecifik og selvfølgelig også din ejendom. Ved at gemme alle dine oversættelser i denne translation memory kan den oversatte tekst genbruges i fremtidige projekter. Det skaber konsistens i oversættelsen, en hurtigere behandlingstid og færre omkostninger.

Vil du vide mere

Marion Randelshofer

Marion Randelshofer

Head of Translation Department

Mail: marion.randelshofer@worldtranslation.com

Tlf.: 86 20 48 40

New call-to-action

New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action

New call-to-action