Når du vil sælge dit produkt eller din service, har du brug for velskrevne, inspirerende og nøjagtige tekster. På alle de markeder, der er relevante for dig.

Vis dine kunder, at du forstår at kommunikere til dem på deres sprog og i deres jargon. Det gør vejen til samhandel, samarbejde og salg meget kortere.

Typiske tekster inden for handel & service

Foldere og brochurer

Markedsføringsmateriale

Produktbeskrivelser

Quick guides

Vejledninger

Webtekster

State-of-the-art-teknologi

Vores værktøjer sikrer kontinuitet og klar tale i dine tekster. Takket være den nyeste teknologi til vores branche hjælper vi dig med at stå skarpt i din.

Vores værktøjer understøtter oversætterne i deres arbejde, garanterer ensartethed over tid og øger dine besparelser fra gang til gang.

Relevant for dig

Vores dør er altid åben

Vi arbejder i skønne, nye lokaler i Tilst, lidt uden for Aarhus.
Du er altid velkommen til at komme forbi til en kop kaffe og lære os personligt at kende.

Stærke samarbejder