10 SPROG, LÆNGDEBEGRÆNSNINGER OG EN KNIVSKARP REVIEWPROCES

CASE STORY: KAMSTRUP A/S

Scenarie: Gennemgribende hjemmesideopdatering

Kamstrup udvikler og producerer intelligente måleløsninger til forsyningsselskaber, ejendomsadministratorer og andre virksomheder, der har brug for pålidelige forbrugsdata. Og Kamstrup er blandt verdens førende virksomheder inden for deres felt. Løsningerne til måling af energi- og vandforbrug spænder bredt fra målere og fjernaflæsningssystemer til analyseværktøjer og serviceydelser.

World Translation har lavet oversættelser for Kamstrup i en årrække, og i 2019 stod Kamstrup overfor en gennemgribende opdatering af hele hjemmesidestrukturen samt alt indhold. Alt indhold skulle oversættes på ny og derefter korrekturlæses. I den forbindelse blev World Translation som Kamstrups sprogpartner taget med på råd fra starten.

Ét af World Translations 3 gode råd til hjemmesideoversættelse er:

Inddrag din sprogpartner i processen så tidligt som muligt.

Find de to andre her.

Behov: Professionelt setup med aktiv inddragelse

Kamstrups hjemmeside har en stor mængde indhold, som i løbet af 2019 skulle oversættes på ny til 10 sprog (bl.a. tysk, fransk, spansk, tjekkisk og kinesisk). Den engelske udgave af sitet var færdig og allerede i luften. En af de store udfordringer i projektet var diverse længdebegrænsninger (f.eks. i forhold til metabeskrivelser og sidetitler), som skulle overholdes på alle sprog.

Derudover havde Kamstrup et klart ønske om at blive inddraget meget aktivt i processen, f.eks. i forhold til at lade interne reviewere gennemgå oversættelserne inden endelig afslutning af projektet.

Løsning: månedlangt projekt med tæt, løbende dialog

Det meget store oversættelsesprojekt med flere millioner ord i alt blev håndteret over adskillige måneder. Oversættelserne til de forskellige sprog blev ikke lavet på én gang, men blev hver især startet på tidspunkter, der passede ind i Kamstrups plan for lancering af hjemmesiden på de pågældende sprog.

Et af de helt store og vigtige temaer i hele forløbet var, hvordan oversætterne bedste kunne overholde de faste længdebegrænsninger. Der er stor forskel på hvor meget et sprog “fylder” i forhold til ord og tegn, for at sige det samme. Derfor var det essentielt med en løbende dialog om spørgsmål som:

 • Må oversætterne bruge forkortelser?
 • Skal der stå præcis det samme på alle sprog?
 • Hvordan forholder vi os til, at de engelske udgangstekster ikke altid overholder længdebegrænsningerne?
 • Hvem beslutter, hvilke delelementer, der skal udelades, for at overholde længdebegrænsningerne?
 • Hvordan sikrer vi rent teknisk, at alle begrænsninger overholdes?
 • New call-to-action

  Kamstrup har desuden nogle dygtige medarbejdere, som taler nogle af de sprog, hjemmesiden skulle oversættes til. Det var et klart ønske fra Kamstrups side, at disse medarbejdere skulle læse det oversatte indhold igennem og godkende det, inden projektet blev endeligt afsluttet. Denne form for reviewproces anvender Kamstrup i øvrigt også i forbindelse med andre typer af oversættelsesprojekter.

  Reviewprocessen er et fantastisk setup for virksomheder, der har de interne ressourcer til og ønske om at læse det oversatte indhold igennem og evt. komme med justeringer og ændringsforslag, som matcher virksomhedens terminologi eller tone-of-voice.

  I forbindelse med hjemmesideoversættelsen var dialogen ekstra tæt og detaljeret mellem Kamstrups reviewere og World Translations oversættere. I flere tilfælde afholdt vi forventningsafstemningsmøder mellem oversætter og reviewer på et bestemt sprog, for at sikre, at projektet blev grebet helt rigtigt an fra starten af.

  Læs mere om World Translations reviewproces og de forskellige reviewsetups her.

  World Translation vil være din sparringspartner

  Hos World Translation vil vi ikke bare være et oversættelsesbureau. Vores målsætning er, at vi vil være en sparringspartner for vores kunder, så de får den bedste oversættelsesproces.

  Også interessant for dig?