3 ANBEFALINGER, NÅR DU SKAL OVERSÆTTE DIN WEBSHOP

Du gør dig måske mange overvejelser, når din webshop skal oversættes. Der er mange relevante detaljer, der skal på plads.

Her er 3 konkrete anbefalinger til, hvor og hvordan du starter hele processen.

1. LAV EN TIMELINE – HVILKE DEADLINES HAR VI?

Hvis du har fastlagt en tidslinje for, hvad der skal ske hvornår, så inddrag din sprogpartner i processen. Der er måske flere arbejdsgange, end du har regnet med i første omgang.

Hvis du IKKE har en tidslinje, så prøv at skitsere én. Tænk alle parametre ind, også produktion af tekster samt oversættelse, lokalisering til markederne og evt. internt korrektur af oversættelserne.

Husk også at trække på alle din sprogpartners kompetencer i arbejdet (se f.eks. de to næste anbefalinger herunder)

New call-to-action

2. HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL SØGEMASKINEOPTIMERING (SEO) I OVERSATTE WEBSHOP-TEKSTER?

Søgemaskineoptimering er relevant for de fleste – men ikke for alle. Afklar derfor, hvad der gælder i din situation. Hvis din webshop er skarp på SEO på udgangssproget, skal den måske også være det på dine nye sprog? Hvis altså markederne kræver det.

Det er dog ikke altid så enkelt at “oversætte først og lægge SEO på bagefter”, som vi af og til hører. I nogle tilfælde kan resultaterne blive tilfredsstillende ved denne omvendte rækkefølge. Andre gange bliver man nærmest nødt til at starte forfra for at få den optimale søgemaskineoptimering på målsprogene.

Sørg derfor for at afklare fra starten af, om du prioriterer SEO i dine oversættelser til din webshop.

Er du i tvivl om, hvordan forholdene er på dine nye markeder, kan vi hjælpe dig med at screene dem. Læs mere om vores dynamiske SEO- og sprogprodukt, der kan netop det.

Hvad gør andre? Bliv klogere i vores case story:

Eventyrsport

3. FÅ STYR PÅ TEKNIKKEN

Har du styr på dine tekniske muligheder, når det kommer til at få dit webshop-indhold oversat? Før du begynder at kopiere tekster ud i Word og sende dem til din oversættelsesleverandør, så stop op, og overvej et automatiseret workflow. Alt efter hvilken platform du bruger, findes der måske allerede en integration mellem din webshopplatform og din sprogleverandør.

World Translation er f.eks. officiel WPML-partner. WPML er det markedsførende plugin til opbygning af flersprogede hjemmesider i WordPress. En investering i WPML lønner sig især, hvis du har mange sider og meget content, der skal oversættes eller hvis du løbende lægger nye produkttekster i din shop, som skal ud til alle markeder.

Også interessant for dig?