Nye muligheder med kunstig intelligens

I oversættelsesbranchen har vi i mange år benyttet os af maskinoversættelse, som baserer sig på kunstig intelligens.
Deep learning og neurale netværk giver maskinerne evnen til at forstå og oversætte mindre tekststykker på en meningsfuld måde. Men den nye form for kunstig intelligens, som vi især kender gennem ChatGPT, nemlig generativ AI, åbner for nogle helt nye muligheder.

Nu kan vi nemlig give maskinen særlige instrukser, så den leverer specialiseret indhold frem for generiske svar. Derudover kan den bearbejde større tekstbidder ad gangen, så der er konsistens på tværs af sætninger og afsnit.

Fordele ved AI oversættelser

Lige siden den første type maskinoversættelse blev lanceret, har det været muligt at oversætte store mængder tekst på meget kort tid. Forskellen med den nye og avancerede form for AI-oversættelse er, at vi udover at give maskinen inputtekst, som den skal oversætte, nu også kan instruere den i, hvordan den skal oversætte.

Når vi oversætter med generativ AI, kan sprogstil, tone of voice og terminologi tilpasses den enkelte kunde og teksttype. Vi kan tilføje en termbase, som maskinen benytter sig af på en intelligent måde, og da maskinen kan håndtere større mængder tekst på én gang, sikrer vi konsistent terminologi og sprogbrug igennem hele teksten.

Dermed er noget af det tilpasningsarbejde, som normalt efterfølger en maskinoversættelse, allerede klaret på forhånd, hvilket sparer både tid og ressourcer.

Teknologier og værktøjer

Hos World Translation er vi begejstrede for teknologi og bruger maskinoversættelse, så snart det er fordelagtigt for vores kunder. Om vi bruger maskinoversættelse, og hvilken maskine vi bruger, afhænger af forskellige parametre som f.eks. sprogkombinationen, teksttypen, målgruppen og leveringstiden.

Vi bruger de bedste udbydere på markedet inden for AI i sprogoversættelse og følger hele tiden udviklingen inden for oversættelsessoftware. Neural maskinoversættelse (NMT) er rigtig god til visse teksttyper, mens generativ AI er rigtig god til andre typer.

Uanset hvilken type maskinoversættelse vi bruger, er den fuldt integreret i vores eksisterende systemer og processer, så vi kan bruge vores effektive værktøjer til kvalitetssikring og tilgå tidligere oversættelser i kundens private oversættelseshukommelse.

Kombination af AI og menneskelig ekspertise

Fordelen ved at kombinere AI og menneskelig ekspertise er, at jo bedre outputtet fra maskinen er, jo mindre tid skal oversætteren bruge på at rette deciderede fejl – og jo mere tid kan i stedet bruges på at finpudse en tekst og sikre en høj kvalitet.

En anden knap så åbenlys gevinst er, at oversætteren kan kaste sit kritiske blik på både kildeteksten og den oversatte tekst. Nogle gange er det første gang, kildeteksten bliver gennemgået af en sproglig specialist, når oversætteren får den i hånden.
Derfor kan oversætterne opdage fejl, tvetydigheder eller mangler i kildeteksten, men også spotte kulturel bias og sproglige nuancer, som maskinen ikke har taget højde for i oversættelsen. Hvad der er normen i ét land og i ét sprog, kan være en helt anden i målsproget.
Det kan f.eks. være, om man bruger kønsneutralt sprog eller ej, men også humor og faste udtryk kan variere meget fra sprog til sprog.

Uden det menneskelige blik vil manglen eller den kulturelle bias i kildeteksten blive reproduceret af AI i oversættelserne.

Sikkerhed og privatliv

Vi prioriterer datasikkerhed højt hos World Translation. Når vi oversætter med neural maskinoversættelse, bliver al data krypteret vha. TLS-kryptering. De data, vi sender til oversættelse, gemmes ikke af vores udbydere, men opbevares kun under selve oversættelsesprocessen. Derudover bruger vi kun leverandører, der har datacentre i Europa.

Når vi bruger f.eks. OpenAI’s GPT-maskiner til at oversætte, foregår al dataudveksling gennem API, da OpenAI aldrig bruger data, der sendes via API, til at træne deres maskiner med.

World Translation anvender avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundernes data under oversættelsesprocessen.

Innovation og udvikling

Den teknologiske udvikling stormer frem, og derfor har World Translation investeret i en medarbejder til at undersøge, teste og implementere nye værktøjer og teknologier.

Vi har også været en stor del af udviklingen af den nye GPT-integration på vores Language Portal, hvor vi kan fine-tune GPT-modeller, så outputtet er skræddersyet en særlig kunde eller teksttype. Vi investerer løbende i forskning og udvikling for at forblive i frontlinjen inden for AI i sprogoversættelse.

Kontakt os for AI-drevne oversættelsestjenester

Kontakt os i dag og oplev fordelene ved vores AI-drevne oversættelsestjenester. Vores avancerede teknologi kombineret med vores erfarne modersmålsoversættere sikrer, at du får oversættelser af højeste kvalitet, der er skræddersyet til dine behov.

Gør dit produkt forståeligt
for hele verden