Language Portals 4 funktioner

Du kan få adgang til alle fire funktioner, hvis det passer bedst til dine behov. Du kan også nøjes med en enkelt eller et par stykker, hvis det giver mere mening i din situation.

Translation

Language Portals Translation-funktion er relevant for dig, der klarer nogle af eller alle dine oversættelser selv, og som gerne vil systematisere dem.

Løsningen giver dig mulighed for at arbejde i et CAT-tool designet til oversættelse. Du kan arbejde med TM’er, hvor dine oversættelser lagres, så du kan trække på dem i fremtidige opgaver. Det sikrer dig ensartethed over tid, fordi du hele tiden slår op i din egen database. Og det gør dit arbejde mere effektivt, da du kan samarbejde med dine kolleger samt genbruge indhold fra tidligere uden at skulle starte forfra hver gang.

Review

I Language Portals Review-funktion får du mulighed for at læse de oversættelser igennem, som vores oversættere laver for dig. Denne løsning er for dig, der ikke har ressourcerne og/eller tiden til at klare oversættelser selv, men dog har sprogkundskaberne til at læse korrektur på oversættelserne.

Og dig, der samtidig gerne vil inddrages aktivt i processen og have mulighed for at lave justeringer, ændringer eller komme med kommentarer til den oversatte tekst, inden vi leverer den endeligt til dig.

InstantTranslate

Language Portals løsning til maskinoversættelse, InstantTranslate, er for dig, der nogle gange har brug for at oversætte en tekst, kort eller lang, ultrahurtigt og uden de helt skrappe kvalitetskrav. Det kan f.eks. være et svar i en mailtråd eller en fil, du “bare” skal kunne forstå indholdet af nu og her.

Løsningen er samtidig til dig, der ikke ønsker at bruge diverse offentligt tilgængelige maskinoversættelsesløsninger, der håndterer dine tekster usikkert. F.eks. fordi indholdet i dine tekster er fortroligt eller følsomt.

Det unikke ved denne løsning er, at den samtidig er koblet sammen med dine TM’er og terminologidatabaser. Det indhold, der allerede tidligere er blevet oversat, skal derfor ikke køres igennem maskinen, men genbruges fra tidligere oversættelser.

Terminology

Language Portals Terminology-løsning giver dig og dine kolleger direkte adgang til jeres virksomheds terminologidatabase. Dermed får I adgang til at kunne slå op i jeres egne termer og begreber, lige meget hvor I er.

Et praktisk eksempel:

Du er i dialog med en kollega på jeres lokation i Spanien. I fører måske samtalen på engelsk, men du skal være helt sikker på, at I taler om nøjagtigt den samme komponent.

Med adgang til Language Portals Terminology-løsning kan du hurtigt slå nøjagtigt den term op i jeres virksomheds terminologidatabase og finde den korrekte spanske oversættelse.

Scenarier

No_01

”Få lige de her 200 sider oversat NU! Jeg skal bruge dem om et kvarter.”

No_02

”Vores forhandler i Barcelona vil gerne lige kigge oversættelsen igennem før tryk.”

No_03

”Det kan Daniel lige oversætte for dig. Det er da noget af dét, han er ansat til.”

No_04

”Vi har da et helt team, der tager sig af kommunikationen til Tyskland. Spørg dem.”

Gør dit produkt forståeligt
for hele verden