Scenarie #1: InstantTranslate

Din virksomhed har ikke interne ressourcer til at lave oversættelser selv. I har dog jævnligt brug for én eller flere af nedenstående ting:

 • En “nu-og-her”-oversættelse, som ikke nødvendigvis skal stå knivskarpt,
  men som så vidt muligt skal matche jeres øvrige indhold (du har adgang til virksomhedens TM).
 • En oversættelse af en meget stor tekstmængde på kort tid,
  som kun skal bruges til forståelse.
 • En oversættelse af materiale til intern viderebearbejdning,
  hvori I ønsker så meget genbrug som muligt fra jeres “gamle” tekster.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående situationer, så kan du klare dig med adgang til Language Portals Machine Translation-løsning (InstantTranslate). Her kan du foretage en maskinoversættelse af enkelte ord, sætninger eller hele dokumenter og få resultatet med det samme.

Løsningen er ikke ulig at køre din tekst igennem Google Translate eller lignende åbne maskinoversættelsesløsninger. Du får dog nogle betydelige fordele med InstantTranslate:

 • Din oversættelse køres igennem et sikkert system, og du skal ikke frygte, at den lander “et eller andet sted ude på internettet”.
 • Du kan trække på dine egne TM’er og på den måde genbruge så meget som muligt fra dine tidligere oversættelser. Det sikrer dig ensartethed på tværs af tekster.

Har din virksomhed en meget specifik fagterminologi, som I har systematiseret i en terminologidatabase hos os, kan du kombinere adgangen til InstantTranslate med adgang til termbasen.

Scenarie #2: Review

Professionel og fejlfri kommunikation på alle markeder hver gang er alfa og omega for din virksomhed. I prioriterer at få lavet professionelle oversættelser og har et ønske om og kompetencerne til at læse korrektur på oversættelserne, inden de bliver frigivet endeligt. På den måde sikrer I, at oversættelserne matcher jeres tone of voice og fagterminologi.

Med adgang til Language Portals Review-løsning kan du:

 • Se kildeteksten og oversættelsen side om side for det bedste sammenligningsgrundlag.
 • Rette direkte i oversættelsen.
 • Se den oversatte tekst i det færdige layout.
 • Se dine justeringer i layoutet real-time.
 • Se match-raten med din TM for hvert enkelt segment.

Scenarie #3: Translation + InstantTranslate

Du sidder i en virksomhed med meget gode interne sprogkompetencer, og I har ressourcerne til at klare mange eller nogle oversættelser selv, mens I eventuelt sender nogle projekttyper eller specifikke sprog til World Translation. I har brug for at få jeres egne arbejdsgange med oversættelse systematiseret og effektiviseret på denne front.

Til det formål har I stor fordel af at bruge Language Portals Translation-løsning. Dette er et professionelt oversættelsesværktøj. Ved at bruge det kan I arbejde lige så effektivt med oversættelser som vores professionelle oversættere. Derudover kan I trække på jeres TM’er, sådan at I har muligheden for at genbruge alt indhold fra tidligere oversættelser – både dem, I selv har lavet i værktøjet, og dem, vores oversættere har klaret.

Derudover har I også nogle gange brug for, at det går hurtigt. Hurtigere, end jeres egne sprogfolk kan følge med til. Her kommer Language Portals Machine Translation-løsning ind i billedet. Med adgang til InstantTranslate kan I lave maskinoversættelse af hele tekster, passager eller enkelte ord i et sikkert system. I kan tilmed trække på jeres TM’er og termbaser.

InstantTranslate giver jer det bedste udgangspunkt for at få maskinoversatte tekster, der er så gode, som de overhovedet kan blive.

Scenarie #4: Hele pakken

Du sidder i en stor global virksomhed, hvor I begår jer på mange sprog og mange markeder. I har sprogkyndige medarbejdere inhouse, som laver oversættelser – enten til alle jeres sprog eller til udvalgte sprog. I visse situationer har I også brug for maskinoversættelse: Når det skal gå hurtigt, eller når I “bare” skal kunne forstå indholdet. I har også en omfattende og detaljeret fagterminologi, som skal anvendes af alle i virksomheden.

Den samlede volumen af tekster til oversættelse overskrider måske, hvad jeres interne sprogressourcer kan nå. Derfor kan I have brug for at sende nogle oversættelsesprojekter ud af huset. F.eks. nogle bestemte projekttyper eller oversættelse til nogle “mindre” sprog i jeres regi, hvor I ikke har de fornødne interne kompetencer.

I sådan et tilfælde er det relevant for din virksomhed at have adgang til alle fire løsninger i Language Portal:

 

Translation: jeres eget CAT-tool til at systematisere alle oversættelser, I laver inhouse.

Review: værktøjet til at læse korrektur på jeres oversatte tekster – enten de interne eller dem, I har fået lavet af World Translations professionelle oversættere.

InstantTranslate: en sikker løsning til maskinoversættelse.

Terminology: styring af jeres definerede terminologi.

 

Med adgang til alle fire funktioner sikrer I jer det bedste udgangspunkt for en strømlinet, effektiv og professionel proces i jeres samlede volumen af inhouse oversættelse og sprogrelaterede opgaver.

Samtidig sikrer I jer, at jeres egne oversættelser flyder automatisk sammen med de opgaver, I sender til jeres sprogpartner. Hele processen bliver simpelthen ikke mere strømlinet end dette!

Gør dit produkt forståeligt
for hele verden